Hoppa till sidans innehåll

Jämställdhetspolicy


Jämställdhetspolicy Ulricehamnsbygdens Ridklubb, UBRK

Giltig 2021-2023. Fastställd 2021-02-10

 

Denna policy har sin grund i Riksidrottsförbundets mål och strategier gällande en jämställd idrott[1]. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

 

Jämställd idrott

Ridsporten är en jämställd sport där kvinnor och män tränar och tävlar tillsammans och på lika villkor. I ridsport kan man vara aktiv i stort sett hela livet och både träna och tävla aktivt en bra bit upp i åldrarna. Ridning är även en sport där man kan träna även om man gör ett aktivt val att inte tävla.


Nuläget hos UBRK

En mycket stor majoritet av föreningens medlemmar är flickor/kvinnor. Samma obalans finns bland lektionsryttarna och bland de licensierade ryttarna finns enbart flickor/kvinnor. Samtliga anställda är kvinnor. Styrelsen består av nio kvinnor och en man. (Siffrorna gäller 2020).

 

Syfte

Syftet med Ulricehamnsbygdens jämställdhetspolicy är att verka för en jämställd idrott där flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att man ska dela på inflytande och ansvar.


Mål

  • Vi arbetar för en jämnare könsfördelning på alla nivåer i föreningen.
  • Alla, oavsett könsidentitet, ska känna sig välkomna att delta i föreningens verksamhet.
  • Miljön på anläggningen ska vara könsneutral.

 

Åtgärder

  • Riktade insatser för att rekrytera och behålla pojkar och män som medlemmar i klubben ska genomföras och utvärderas.
  • Personal och förtroendevalda ska betrakta och beskriva föreningens verksamhet som en jämställd idrott där alla har samma förutsättningar att träna och tävla oavsett kön.
  • Såväl personal som förtroendevalda ska genomgå utbildning i jämställdhetsfrågor.


Ansvarig

Ytterst ansvarig för jämställdhetspolicyn och att den efterlevs, utvärderas och uppdateras är Ulricehamnsbygdens Ridklubbs styrelse.

 

 


Källor:

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/jamstalldhet/fou2020_1-jamstalldhet-ar-en-sjalvklarhet.pdf

https://www.rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet

[1] Policyn gäller jämställdhet mellan könen. Även andra aspekter såsom etnicitet, ålder och socioekonomisk tillhörighet kan påverka möjligheten till deltagande i idrott. Dessa aspekter behandlas i föreningens likabehandlingsplan som är under utarbetande.

 

Uppdaterad: 13 MAR 2017 22:45 Skribent: Pia Hellborg


Sidansvarig är Robin Johansson

 Klubben fotograferar vid
aktiviteter och evenemang.
Vill du ta bort bilder, kontakta
This is a mailto link eller
hemsideansvarig.  

 

 

 

 

NYSISUloggaCMYK

Vi är idrottens eget studieförbund.
Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten.

Vi är där idrotten lär!

 

bolon-logo

 

Sparbanken logo

 

 

 

 

 

 

  


 

         

Postadress:
Ulricehamnsbygdens RK - Ridsport
Ubbarp 806
52337 Ulricehamn

Kontakt:
Tel: 032116595
E-post: This is a mailto link

Se all info