Hoppa till sidans innehåll

Jämställdhetspolicy


 

Utgångspunkt

 

Jämställd idrott innebär att det ska finnas lika möjligheter för alla oavsett kön. Kvinnlig och manlig idrott ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist. Jämställd idrott är en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet ger möjligheter att tillvarata olika erfarenheter och kompetenser och goda förutsättningar för en positiv idrottsutveckling. I den jämställda idrottsrörelsen är alla välkomna.

 

 

Förutsättningar/Nuläge

 

Ridsporten är till sin karaktär en jämställd sport där kvinnor och män tränar och tävlar tillsammans och på lika villkor. Ridsporten är därigenom en positiv förebild när det gäller jämställdhet.

 

Ridskolemiljön har visat sig ha stor betydelse för flickors utveckling till ledare på olika positioner i samhället.

 

95% av klubbens medlemmar (2014) utgörs av kvinnor och flickor. På elitnivå är fördelningen mellan kvinnor och män betydligt jämnare, vilket bör innebära att förutsättningar finns att öka antalet pojkar och män på breddnivå även i vår klubb. Klubbens medlemmar har en stor åldersmässig spridning.

 

Klubben får ett genomsnittligt stöd från kommunen, men anläggningen och ridskolan är dyra att driva och lektionspriset för den enskilde aktive blir därför förhållandevis hög. Ridsporten bör jämföras med andra idrotter som har höga omkostnader såsom simning och ishockey.

 

Jämställdhetsarbete kan ge möjligheter att locka nya medlemmar. Det kan också vara ett argument för att attrahera sponsorer.

 

 

Målsättning

 

Klubben har två huvudinriktningar i sitt jämställdhetsarbete:

 

Dels att arbeta för att som traditionell flickidrott få del av kommunala satsningar i samma utsträckning som traditionella pojkidrotter, dels att öka andelen män och pojkar bland medlemmarna.

 

Dessa två mål konkurrerar inte med varandra.

 

 

Aktörer/Ansvariga

 

Jämställdhetsarbetet angår alla i klubben: Styrelse, ledare, aktiva och föräldrar.

 

 

Insatser

 

Faktamaterial som beskriver klubbens verksamhet, dess förutsättningar, svårigheter och möjligheter ska finnas tillgängligt.

 

Styrelsen informerar kontinuerligt kommun och press om klubbens aktiviteter för att synliggöra ridklubbens verksamhet och dess fostrande roll som plantskola för starka flickor.

 

Klubben ger ansvar till och bedriver ledarskapsutbildning för ungdomar genom ett stallvärdssystem och en självständig ungdomssektion.

 

Kartläggning för att behålla medlemmar. Vilka behov och önskemål finns inom olika åldersgrupper? Vilka alternativ för vidareutbildning och specialisering finns?

 

Inventera vilka förebilder som finns inom föreningen.

 

Riktade insatser för att rekrytera och behålla pojkar och män som medlemmar i klubben.

 

Etablera samarbete med andra idrottsföreningar som har en annan könsfördelning än vår med syfte att påverka attityder och värderingar.

 

Styrelsen arbetar fram en långsiktig plan för insatserna.

Uppdaterad: 13 MAR 2017 22:45 Skribent: Pia Hellborg


Sidansvarig är Robin Johansson

 Klubben fotograferar vid
aktiviteter och evenemang.
Vill du ta bort bilder, kontakta
This is a mailto link eller
hemsideansvarig.  

 

 

 

 

NYSISUloggaCMYK

Vi är idrottens eget studieförbund.
Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten.

Vi är där idrotten lär!

 

bolon-logo

 

Sparbanken logo

 

 

 

 

 

 

  


 

         

Postadress:
Ulricehamnsbygdens RK - Ridsport
Ubbarp 806
52337 Ulricehamn

Kontakt:
Tel: 032116595
E-post: This is a mailto link

Se all info